SelfieNotes bilježnice možete kupiti i u svim trgovinama Narodnih novina diljem Hrvatske. Ako vam se ne ide do trgovine Narodne novine imaju i svoju web trgovinu pa samo kliknite na trgovina.nn.hr  izaberite boju i kupite svoje selfieNotes bilježnice.